Vũ Hồng Ngọc

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
1253651994
Học tại
đại học kinh doanh và công nghệ hà nội
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
1324 lượt
Số lượt thích
13 lượt
Thành viên từ
17/12/2016
Liên hệ
Kỹ năng
BTGK- AE 25.1 - yêu là tha thu

2017-06-20 20:16:45 · 61 views

bài tập buổi 2_25.1

2017-06-13 16:17:27 · 56 views

bài tập buổi 1_ AE25.1

2017-06-08 13:26:43 · 58 views

Hồng Ngọc Vũ_BTVN_AI202

2017-03-10 20:40:35 · 78 views

Hồng Ngọc Vũ_BTVN_AI202

2017-03-10 17:26:25 · 60 views

Hồng Ngọc Vũ_BTVN_AI202

2017-03-10 17:20:48 · 47 views

Hồng Ngọc Vũ_BTVN_AI202

2017-03-05 21:52:52 · 47 views

Hồng Ngọc Vũ_BTVN_ BUỔI 2_AI202

2017-02-22 13:04:53 · 63 views

Hồng Ngọc Vũ_BTVN_ Buổi 1_AI202

2017-02-17 17:14:22 · 93 views

[BTCK] - Vũ Hồng Ngọc và Hoài Hương - PS19.1

2017-01-18 11:58:40 · 320 views

btap_buoi4

2017-01-18 01:49:19 · 65 views

btap_buoi6

2017-01-17 13:12:53 · 53 views

btap_buoi5

2017-01-13 00:25:32 · 64 views

btap_buoi3

2017-01-09 01:06:42 · 65 views

btap_buoi2

2017-01-06 02:18:45 · 146 views

bài tập _ buổi 1

2017-01-04 01:25:32 · 48 views

AE 25.1
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Buổi 1

bài tập buổi 1_ AE25.1

BTVN Buổi 2

bài tập buổi 2_25.1

BTGK

BTGK- AE 25.1 - yêu là tha thu

AE 21.2
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AI 20.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Vũ Thu Hương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1 - Làm quen với Illustrator

Hồng Ngọc Vũ_BTVN_ Buổi 1_AI202

BTVN BUỔI 2 - Tạo hình nâng cao

Hồng Ngọc Vũ_BTVN_ BUỔI 2_AI202

BTVN Buổi 3 - Typography

Hồng Ngọc Vũ_BTVN_AI202

BTVN Buổi 4 - Thiết kế logo

Hồng Ngọc Vũ_BTVN_AI202

BTVN Buổi 5 - Thiết kế Layout và Logo

Hồng Ngọc Vũ_BTVN_AI202

BàI tập cuối kì - Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu hoặc infrographic

Hồng Ngọc Vũ_BTVN_AI202

AE - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
After Effects
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 19.1
Photoshop
Giảng viên:
Trịnh Thanh Hà
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN BUỔI 1

bài tập _ buổi 1

BTVN BUỔI 2

btap_buoi2

BTVN BUỔI 3

btap_buoi3

BÀI TẬP GIỮA KÌ

btap_buoi4

BTVN BUỔI 5

btap_buoi5

BTVN BUỔI 6

btap_buoi6

Bài tập cuối kỳ

[BTCK] - Vũ Hồng Ngọc và Hoài Hương - PS19.1