Tìm kiếm
Đặng Thị Diệu Hương

@poohdang97

Pooh Dang

Taipei

Đang làm tại
BenQ Asia Pacific
Học tại
National Taipei University of Technology
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
4621 lượt
Số lượt thích
11 lượt
Số lượt Featured
5 lượt
Thành viên từ
17/06/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Liên hệ
Kỹ năng
Xanh xanh vàng vàng - Đặng Pooh

2022-11-24 08:27:20 · 73 views

Đặng Pooh - Explore Taiwan

2020-08-03 23:31:21 · 987 views

Bài tập tốt nghiệp

2020-07-21 14:29:28 · 925 views

My Journeys

2020-07-14 14:56:04 · 1032 views

My Travel Items

2020-07-14 14:54:05 · 847 views

Con đường ta từng qua

2020-07-07 17:40:50 · 371 views

Penang Sea

2020-07-02 17:37:51 · 386 views

AI 95.1 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN B1

Xanh xanh vàng vàng - Đặng Pooh

BTVN B2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTVN B8

PR 64.2
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PS 64.1
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN 1

BTVN 2

Đặng Pooh - Explore Taiwan

BTVN 3

BTVN 4

BTVN 5

BTCK

PT 63.2
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Lương Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN B1

Penang Sea

BÀI TẬP BUỔI 2

Con đường ta từng qua

ẢNH FLATLAY

My Journeys

BTCK

Bài tập tốt nghiệp

Bằng Giỏi