Lê Minh Huyền

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
học viện kỹ thuật mật mã
Học tại
Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã - ACTVN
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
10356 lượt
Thành viên từ
28/08/2020
Liên hệ
Kỹ năng
Flatlay

2020-11-22 17:31:37 · 2258 views

BTVN buoi 1

2020-11-19 19:10:45 · 1855 views

btvn buổi 4

2020-11-07 00:15:43 · 565 views

Typography buổi 03

2020-11-05 13:27:38 · 354 views

BTVN Buổi 2

2020-10-29 18:44:07 · 1378 views

BTVN Buổi 1

2020-10-29 18:43:00 · 419 views

colleage Art

2020-10-02 18:47:17 · 451 views

Làm bìa tạp chí.

2020-09-27 10:01:50 · 1772 views

Bài tập bài 1 - buổi 1.

2020-09-23 20:19:27 · 1304 views

UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Danh Sách Chờ
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 69.1
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN B1

BTVN buoi 1

BTVN B2

Flatlay

BTVN B3

BTVN B5

BTCK

AI 68.4
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN Buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN Buổi 2

BTVN BUỔI 3

Typography buổi 03

BTVN BUỔI 4

btvn buổi 4

BTVN BUỔI 5 + 6

BTCK

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 66.2
Photoshop
Giảng viên:
Ba Ba
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

BTVN 1

Bài tập bài 1 - buổi 1.

BTVN 2

Làm bìa tạp chí.

BTVN 3

colleage Art

BT GIỮA KÌ

BT BUỔI 5

BT BUỔI 6

BT CUỐI KÌ