Cù Lê Thanh Vân

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
THPT Phan Đình Phùng
Học tại
THPT Phan Đình Phùng
Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
12944 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
31/08/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
bt cuoi khoa

2020-10-18 15:45:45 · 1900 views

bai tap cuoi ki

2020-10-18 15:33:33 · 435 views

double exposure

2020-10-08 14:22:24 · 1410 views

Poster

2020-10-07 17:45:14 · 1069 views

Layout

2020-10-06 14:44:57 · 358 views

word image

2020-10-02 18:29:34 · 1667 views

collage

2020-10-01 11:51:50 · 1454 views

pentool

2020-09-30 18:03:51 · 1430 views

bìa tạp chí

2020-09-29 08:31:56 · 1161 views

thanh van

2020-09-25 00:28:48 · 887 views

collage

2020-09-24 01:01:10 · 1173 views

PR 66.4
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AI 66.3
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

thanh van

BTVN BUỔI 2

pentool

BTVN BUỔI 3

word image

BTVN BUỔI 4

Poster

BTVN BUỔI 5 + 6

BÀI TẬP CUỐI KY

bai tap cuoi ki

Xem bằng
PS 66.2
Photoshop
Giảng viên:
Ba Ba
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN 1

collage

BTVN 2

bìa tạp chí

BTVN 3

collage

BT GIỮA KÌ

Layout

BT BUỔI 5

double exposure

BT BUỔI 6

BT CUỐI KÌ

bt cuoi khoa

Xem bằng