Tìm kiếm
Trần Công Minh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
không
Học tại
Đại Học Văn Hóa Hà Nội - Đại Học Văn Hóa Hà Nội
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
8565 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
19/09/2020
Lần cuối Online
08-12-2021
Liên hệ
Kỹ năng
Ấn phẩm truyền thông

2020-11-14 12:23:30 · 368 views

Poster

2020-11-10 17:57:18 · 924 views

Layout

2020-11-03 17:41:38 · 1060 views

pts trang bìa tạp chí

2020-10-26 18:37:04 · 649 views

Logo

2020-10-16 22:28:37 · 1478 views

Fashion Poster

2020-10-11 01:12:21 · 1174 views

typography

2020-10-07 22:46:19 · 865 views

Pentool

2020-10-03 08:48:08 · 1131 views

LÀM QUEN VỚI ADOBE ILLUSTRATOR

2020-09-30 01:26:04 · 916 views

ID - Danh Sách Chờ
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI - UX - Danh Sách Chờ
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Danh Sách Chờ
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 71.2
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
ID - Danh Sách Chờ
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Danh Sách Chờ
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 68.4
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

PS I BTVN B1

PS I BTVN B2

pts trang bìa tạp chí

PS I BTVN B3

PS I BTVN B4

Layout

BTVN B5

BTVN B6

Poster

BTCK

Ấn phẩm truyền thông

AI 66.8
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN buổi 1

LÀM QUEN VỚI ADOBE ILLUSTRATOR

BTVN buổi 2

Pentool

BTVN buổi 3

typography

BTVN buổi 4

Fashion Poster

BTVN buổi 5+6

Logo

BTCK

STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0