Đặng Nguyễn Tâm Trang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Chưa đi làm
Học tại
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NEU
Dự án đã thực hiện
19 dự án
Số lượt xem
12197 lượt
Số lượt thích
11 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
27/11/2020
Lần cuối Online
23-12-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Liên hệ
Kỹ năng
Snack during lesson

2021-09-29 10:46:54 · 251 views

Black & White

2021-09-22 13:33:02 · 1028 views

Giao diện app

2021-09-09 10:16:13 · 895 views

Landing page

2021-08-31 15:26:59 · 883 views

Landing Page

2021-08-26 16:49:55 · 336 views

Giao diện app

2021-08-24 18:12:05 · 289 views

Instagram

2021-08-18 16:36:51 · 250 views

Poster

2021-07-19 15:39:58 · 428 views

Layout

2021-07-17 19:29:41 · 314 views

Magazine Cover

2021-07-10 14:31:43 · 1153 views

BTVN 1

2021-07-06 16:47:23 · 240 views

Élan perfume Logo

2021-04-25 09:56:20 · 541 views

BTVN 5

2021-04-24 08:13:37 · 369 views

BTGK

2021-04-18 08:15:12 · 432 views

BTVN 3

2021-04-15 19:35:02 · 319 views

BTVN 2

2021-04-12 20:41:54 · 599 views

BTVN 1

2021-04-12 16:09:29 · 1404 views

Japanese Teas

2021-01-10 21:47:49 · 602 views

Live Music Poster

2021-01-01 15:51:21 · 1864 views

PT 80.1 (Online)
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

Black & White

Black & White

FOOD PHOTOGRAPHY

Snack during lesson

Bạn là ai?

UI 79.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN - Buổi 01

Instagram

BTVN Buổi 02

Giao diện app

BTVN Buổi 03

Landing Page

BTGK (BTVN Buổi 04)

Landing page

BTCK

Giao diện app

Xem bằng
PS 76.18 (Online)
Photoshop
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN 1

BTVN 1

BTVN 2

Magazine Cover

BTVN 3

BTVN 4

Layout

BTCK

Poster

Xem bằng
PS 75.13 (Online)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PS 74.6
Photoshop
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 73.8 (Trường Chinh)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Huy Minh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN buổi 1

BTVN 1

BTVN buổi 2

BTVN 2

BTVN buổi 3

BTVN 3

BTGK

BTGK

BTVN buổi 5

BTVN 5

BTCK

Élan perfume Logo

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 70.2
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BTVN Tuần 1

Live Music Poster

BTVN Tuần 2

BTCK

Japanese Teas

Xem bằng