Tìm kiếm
Nguyễn Thị Kim Hoàng

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Đang làm tại
58 duong 31f, Phuong An Phu
Học tại
Đại Học Mở TPHCM - OU
Dự án đã thực hiện
20 dự án
Số lượt xem
1228 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Thành viên từ
20/03/2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
nộp bài cuối kỳ

2022-09-06 19:47:20 · 3 views

BT Ngoại Cảnh

2022-08-26 21:57:30 · 9 views

BAI TAP BUOI 5

2022-08-20 11:11:16 · 3 views

Bai tap cuoi ky

2022-08-01 22:59:00 · 5 views

NỘP BÀI BUỔI 2

2022-07-21 01:55:39 · 8 views

NỘP BÀI TẬP VỀ NHÀ CHỦ ĐỀ POSTER

2022-07-13 00:59:41 · 18 views

NỘP BÀI GIỮA KỲ

2022-05-23 00:11:34 · 2 views

NỘP BÀI GIỮA KỲ

2022-05-23 00:09:48 · 2 views

BAI KIEM TRA CUOI KY

2022-04-19 09:50:31 · 9 views

BTVN Cắt Ghép

2022-04-15 23:03:22 · 2 views

Bai Tap Cuoi Ky

2022-04-14 08:36:15 · 5 views

BAI THUC HANH GIUA KY

2022-04-05 00:11:05 · 2 views

Nộp bài tập buổi 3

2022-03-28 21:38:19 · 2 views

Nộp bài tập buổi 2

2022-03-23 00:39:34 · 4 views

BAI TAP VE NHA BUOI 1

2022-03-21 00:26:25 · 4 views

Bai Tap 2

2021-07-06 23:41:32 · 76 views

LIVE SHOW CA NHẠC CỦA NOO

2021-05-06 18:02:14 · 194 views

Poster Nhạc Hội bài giữa kỳ

2021-04-25 20:20:32 · 556 views

art group

2021-04-10 18:59:16 · 158 views

Tiny wedding

2021-04-10 18:58:43 · 166 views

UI 92.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
Pt 91.81 SG
Photography
Giảng viên:
Lê Hữu Hưởng
Trợ giảng:
Nguyễn Thành Trung
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

Bài Tập Tuần 1

Before & After Lightroom B1

BAI TAP BUOI 5

BTGK

BT Ngoại Cảnh

Bài Tập Cuối Kì

nộp bài cuối kỳ

Bằng Giỏi
PP 90.1 (Online)
Power Point
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Tuần 1

NỘP BÀI TẬP VỀ NHÀ CHỦ ĐỀ POSTER

BTVN Tuần 2

NỘP BÀI BUỔI 2

BTVN Tuần 3

Bai tap cuoi ky

Bằng Giỏi
ID 88.1 (Online)
InDesign
Giảng viên:
Ngọc Diệp (GD)
Trợ giảng:
Nguyễn Đoàn Hương Quỳnh
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PR 87.81 SG
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Đức Thanh
Trợ giảng:
Lê Hữu Hưởng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BT Buổi 1

BTVN Cắt Ghép

BTVN#02

BTGK #03

NỘP BÀI GIỮA KỲ

Bài cuối kỳ

NỘP BÀI GIỮA KỲ

Bằng Giỏi
AI 86.81 SG
Illustrator
Giảng viên:
Thy Bảo
Trợ giảng:
Lương Nhật Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /5

BÀI THỰC HÀNH BUỔI 1

BAI TAP VE NHA BUOI 1

BÀI THỰC HÀNH BUỔI 2

Nộp bài tập buổi 2

BÀI THỰC HÀNH BUỔI 3

Nộp bài tập buổi 3

BÀI THỰC HÀNH GIỮA KHÓA

BAI THUC HANH GIUA KY

BÀI THỰC HÀNH CUỐI KHÓA

Bai Tap Cuoi Ky

Bằng Giỏi
Ps 73.73 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Trần Minh Quang
Trợ giảng:
Nguyễn Đặng Tuyết Trinh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Bài tập về nhà buổi 01

art group

BTVN buổi 2

Bai Tap 2

BT Giữa Kỳ

Poster Nhạc Hội bài giữa kỳ

BT CUỐI KỲ

LIVE SHOW CA NHẠC CỦA NOO

Bằng Giỏi
STUDY PACK Sài Gòn - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0