Lê Thị Thanh Bình

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Freelancer
Học tại
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
264 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
22/04/2017
Liên hệ
Kỹ năng
[PS 24.4] Lê Thị Thanh Bình

2017-06-02 03:46:45 · 90 views

[PS 24.4] BTVN Buổi 6 26 05 2017

2017-05-31 03:52:09 · 31 views

[PS 24.4] BTVN Buổi 5 24 05 2017

2017-05-26 02:38:52 · 42 views

[PS 24.4] BTVN Buổi 4 19 05 2017

2017-05-23 20:28:49 · 58 views

[PS 24.4] BTVN Buổi 3 17 05 2017

2017-05-19 03:46:10 · 20 views

[PS 24.4] BTVN Buổi 2 12 05 2017 - Lê Thị Thanh Bình

2017-05-17 04:09:28 · 10 views

[PS 24.4] BTVN Buổi 1 10 05 2017 - Lê Thị Thanh Bình

2017-05-11 03:47:50 · 13 views

ID 26.1
InDesign
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Hoàng Hiệp
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 26.5
Illustrator
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Nguyễn Khánh Linh
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /7
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 2)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Phạm Khánh Huyền
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 24.4
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Kiều Trang
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /7

[BUỔI 1] BÀI TẬP VỀ NHÀ

[BUỔI 2] BÀI TẬP VỀ NHÀ

[BUỔI 3] BÀI TẬP VỀ NHÀ

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

[BUỔI 5] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

[PS 24.4] Lê Thị Thanh Bình

[BUỔI 6] BÀI TẬP VỀ NHÀ