Mai Ngọc Linh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Không
Học tại
NEU
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
4321 lượt
Số lượt thích
15 lượt
Thành viên từ
28/04/2021
Lần cuối Online
31-12-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Liên hệ
Kỹ năng
Mai Ngọc Linh - Cuối kì

2021-12-31 16:10:50 · 1163 views

Mai Ngọc Linh

2021-12-31 10:38:25 · 125 views

Mai Linh

2021-12-22 12:29:55 · 886 views

Buổi 3

2021-12-17 09:29:58 · 181 views

Mai Ngọc Linh - Buổi 2

2021-12-15 11:22:13 · 141 views

Mai Ngọc Linh - Buổi 2

2021-12-14 15:37:08 · 116 views

Mai Ngọc Linh - Buổi 1

2021-12-13 21:45:13 · 429 views

Mai Ngọc Linh - Buổi 1

2021-12-10 09:22:59 · 102 views

Hội thảo

2021-10-25 22:07:18 · 125 views

Happy Vietnamese women's day

2021-10-20 11:06:37 · 407 views

Outer space

2021-10-15 20:46:13 · 447 views

Designed by MNL

2021-10-12 21:31:03 · 199 views

PR 83.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Lưu Tiến Huy
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN B1

Mai Ngọc Linh - Buổi 1

BTVN B2

Mai Ngọc Linh - Buổi 2

Bài giữa kỳ

BTVN Cuối kỳ

Mai Ngọc Linh - Cuối kì

Xem bằng
PS 83.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Hải Long
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN Photoshop B1

Mai Ngọc Linh - Buổi 1

BTVN Photoshop B2

Mai Ngọc Linh - Buổi 2

BTVN Photoshop B3

Buổi 3

BTVN Photoshop B4

Mai Linh

BTVN Photoshop B5

BTCK

Mai Ngọc Linh

AI 81.1 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Designed by MNL

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

Outer space

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

Happy Vietnamese women's day

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

Hội thảo

[BUỔI 6] INFOGRAPHIC

BÀI TẬP CUỐI KÌ