Nguyễn Minh Tài

Living in 0

Dự án đã thực hiện
18 dự án
Số lượt xem
2092 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Thành viên từ
20/08/2021
Lần cuối Online
13-04-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Bài Tập Buổi 1

2022-09-03 21:49:07 · 48 views

BTVN BUỔI 1

2022-05-18 19:22:00 · 3 views

BÀI TẬP 2

2022-05-16 20:23:57 · 22 views

BÀI TẬP AE BUỔI 1

2022-05-15 20:30:16 · 6 views

BÀI TẬP AE BUỔI 1

2022-05-15 20:29:07 · 6 views

BÀI CUỐI KÌ

2022-05-09 21:56:32 · 7 views

KỊCH BẢN BÀI TẬP GIỮA KỲ

2022-04-27 20:02:33 · 16 views

BÀI TẬP BUỔI 2

2022-04-17 20:23:00 · 8 views

Nguyễn Minh Tài_BTVN Buổi 1

2022-04-13 21:24:16 · 47 views

POSTER TẾT 2022

2021-12-07 09:54:17 · 115 views

Bài tập giữa kỳ

2021-11-23 19:37:18 · 106 views

BÀI TẬP BUỔI 3

2021-11-19 10:07:59 · 132 views

BÀI TẬP BUỔI 2

2021-11-15 11:20:47 · 132 views

BÀI TẬP BUỔI 1

2021-11-11 08:51:06 · 123 views

POSTER Quảng Bá Đăng Ký Thành Viên CLB

2021-10-29 20:09:09 · 703 views

Giới Thiệu Ban Truyền Thông Khoa

2021-10-23 22:55:09 · 303 views

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA QUẢ DỨA ( BÀI TẬP 2)

2021-10-22 15:04:21 · 130 views

BÀI TẬP 1

2021-10-16 21:39:11 · 185 views

UI 92.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN Buổi 01

Bài Tập Buổi 1

BTVN Buổi 02

BTVN Buổi 03

BT Giữa khoá

BT Cuối khoá

AE 88.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BÀI TẬP AE BUỔI 1

BÀI TẬP BUỔI 2

BÀI TẬP 2

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI TẬP GIỮA KHÓA

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

PR 87.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN B1

Nguyễn Minh Tài_BTVN Buổi 1

BTVN B2

BÀI TẬP BUỔI 2

BTVN Giữa Kỳ

KỊCH BẢN BÀI TẬP GIỮA KỲ

BTVN Cuối kỳ

BÀI CUỐI KÌ

Xem bằng
PR DANH SÁCH CHỜ SG
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 82.314 ONLINE SG
Illustrator
Giảng viên:
Võ Chí Tài
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BÀI TẬP BUỔI 1

BÀI TẬP BUỔI 2

BÀI TẬP BUỔI 2

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI TẬP GIỮA KHÓA

Bài tập giữa kỳ

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

POSTER TẾT 2022

Xem bằng
PS 81.315 ONLINE SG
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền
Trợ giảng:
Nguyễn Đặng Tuyết Trinh
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BÀI TẬP 1

BÀI TẬP BUỔI 2

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA QUẢ DỨA ( BÀI TẬP 2)

BÀI TẬP BUỔI 3

Giới Thiệu Ban Truyền Thông Khoa

POSTER GIỮA KÌ

POSTER Quảng Bá Đăng Ký Thành Viên CLB

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Xem bằng
PS - Danh sách chờ SG
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0