Vũ Ngọc Ban

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
THPT LÊ HỒNG PHONG
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
2125 lượt
Số lượt thích
8 lượt
Thành viên từ
22/05/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK PS25.2 VŨ NGỌC BAN + NGUYỄN CAO CƯỜNG

2017-06-29 20:23:15 · 170 views

BTVN B5- Double exposure

2017-06-22 07:15:55 · 124 views

BTVN B5- Double exposure

2017-06-21 17:02:54 · 1045 views

Chủ đề: [BUỔI 4] - BTVN Mô tả⇥Một tấm Poster

2017-06-19 14:04:00 · 342 views

Chủ đề: [BUỔI 4] - BTVN Mô tảMột tấm Poster

2017-06-19 14:02:19 · 86 views

New Sơn Tùng MTP

2017-06-14 18:09:21 · 67 views

New Sơn Tùng MTP

2017-06-14 13:03:07 · 14 views

New Sơn Tùng MTP

2017-06-14 12:38:39 · 13 views

LAYUOT SUPERCAR

2017-06-10 22:51:07 · 60 views

LAYUOT SUPERCAR

2017-06-10 22:45:41 · 19 views

Iron MTP

2017-06-08 11:03:45 · 21 views

Iron MTP

2017-06-07 20:13:06 · 96 views

Vũ Ngọc Ban

2017-06-07 18:56:41 · 68 views

PT 26.4
Photography
Giảng viên:
Le Tuan Dat
Trợ giảng:
Wato
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /2
PR 26.1
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Việt Anh
Trợ giảng:
Wato
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /2
PR - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Premiere
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Photography
Trợ giảng:
Son Pham
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 25.2
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Minh Triều
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN BUỔI 1

Iron MTP

[BUỔI 2] BTVN

LAYUOT SUPERCAR

BTVN BUỔI 3

New Sơn Tùng MTP

[BUỔI 4] - BTVN

Chủ đề: [BUỔI 4] - BTVN Mô tảMột tấm Poster

[BUỔI 5] - BTVN

BTVN B5- Double exposure

[BUỔI 6] - BTVN

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK PS25.2 VŨ NGỌC BAN + NGUYỄN CAO CƯỜNG