Tìm kiếm
Phạm Quốc Trung

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Đại học Hà Nội
Học tại
Đại học Hà Nội
Dự án đã thực hiện
28 dự án
Số lượt xem
3439 lượt
Số lượt thích
42 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
02/12/2021
Lần cuối Online
14-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Thiết kế chuyên sâu
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-11-30 18:15:22 · 19 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-11-25 18:39:24 · 32 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-11-07 18:38:00 · 12 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-10-26 17:07:42 · 3 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-10-19 18:04:21 · 35 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-10-12 17:33:26 · 23 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-10-07 18:15:21 · 33 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-10-05 18:15:04 · 19 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-10-02 00:26:44 · 41 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-09-28 15:20:25 · 37 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-09-21 18:12:54 · 42 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-09-16 18:50:24 · 17 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-09-14 17:02:00 · 107 views

Pham Quoc Trung nop bai a

2022-09-12 18:47:00 · 39 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-09-05 18:40:05 · 29 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-08-31 18:02:54 · 47 views

Bài cuối kì

2022-06-02 18:15:41 · 39 views

Buổi cuối ạ

2021-12-31 21:10:38 · 54 views

Buổi cuối

2021-12-30 20:16:29 · 335 views

Em nộp bài buổi 5 ạ

2021-12-28 19:13:20 · 367 views

Buổi 4

2021-12-22 18:44:01 · 121 views

Buổi 4

2021-12-21 19:07:53 · 667 views

Buổi 3

2021-12-17 18:36:12 · 65 views

buổi 3

2021-12-16 18:48:59 · 356 views

buổi 2

2021-12-15 19:55:35 · 374 views

Buổi 2

2021-12-14 18:54:23 · 69 views

Bài tập buổi 1

2021-12-10 18:18:33 · 63 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2021-12-08 17:59:05 · 394 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 16 /25

BTVN Buổi 1

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

BTVN Buổi 2

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

BTVN Buổi 3

BTVN B4

Pham Quoc Trung nop bai a

BTVN B5

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

BTVN B6

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

BTCK

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

[PS] BTVN Buổi 1

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

[PS] BTVN Buổi 2

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

[PS] BTVN Buổi 3

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

[PS] BTVN Buổi 4

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

[PS] BTVN Buổi 5

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

[PS] BTVN Buổi 6

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

[PS] Bài Tập Cuối Môn

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

[FD] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

BTVN Buổi 12

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

BTVN Buổi 13

BTVN Buổi 14

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

BTVN Buổi 15

Final Assignment Fundamental

Bằng Giỏi
PT 88.1 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Vũ Ngọc Hân
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /1

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Bài cuối kì

Bằng Giỏi
AI 83.5 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1

Bài tập buổi 1

BTVN B2

buổi 2

BUỔI 03

Buổi 3

BTGK

Buổi 4

BTB6

Buổi cuối ạ

Bằng Giỏi
PS 83.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Nguyễn Trung Hiếu
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

BTVN 2

Buổi 2

BTVN 3

buổi 3

BTVN 4

Buổi 4

BTVN 6

Em nộp bài buổi 5 ạ

BTCK

Buổi cuối

Bằng Khá