Phạm Quốc Trung

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Đại học Hà Nội
Học tại
Đại học Hà Nội
Dự án đã thực hiện
32 dự án
Số lượt xem
6215 lượt
Số lượt thích
46 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
02/12/2021
Lần cuối Online
14-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2023-01-11 17:53:23 · 13 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-12-26 18:37:34 · 4 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-12-21 17:49:36 · 13 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạa

2022-12-12 17:54:32 · 34 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-11-30 18:15:22 · 26 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-11-25 18:39:24 · 34 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-11-07 18:38:00 · 13 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-10-26 17:07:42 · 5 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-10-19 18:04:21 · 42 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-10-12 17:33:26 · 23 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-10-07 18:15:21 · 35 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-10-05 18:15:04 · 19 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-10-02 00:26:44 · 43 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-09-28 15:20:25 · 37 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-09-21 18:12:54 · 44 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-09-16 18:50:24 · 18 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-09-14 17:02:00 · 111 views

Pham Quoc Trung nop bai a

2022-09-12 18:47:00 · 42 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-09-05 18:40:05 · 31 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2022-08-31 18:02:54 · 51 views

Bài cuối kì

2022-06-02 18:15:41 · 39 views

Buổi cuối ạ

2021-12-31 21:10:38 · 176 views

Buổi cuối

2021-12-30 20:16:29 · 467 views

Em nộp bài buổi 5 ạ

2021-12-28 19:13:20 · 744 views

Buổi 4

2021-12-22 18:44:01 · 227 views

Buổi 4

2021-12-21 19:07:53 · 1173 views

Buổi 3

2021-12-17 18:36:12 · 139 views

buổi 3

2021-12-16 18:48:59 · 722 views

buổi 2

2021-12-15 19:55:35 · 682 views

Buổi 2

2021-12-14 18:54:23 · 131 views

Bài tập buổi 1

2021-12-10 18:18:33 · 177 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

2021-12-08 17:59:05 · 900 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Thị Vân Khánh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 20 /31

BTVN Buổi 1

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

BTVN Buổi 2

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

BTVN Buổi 3

BTVN B4

Pham Quoc Trung nop bai a

BTVN B5

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

BTVN B6

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

BTCK

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

[PS] BTVN Buổi 1

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

[PS] BTVN Buổi 2

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

[PS] BTVN Buổi 3

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

[PS] BTVN Buổi 4

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

[PS] BTVN Buổi 5

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

[PS] BTVN Buổi 6

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

[PS] Bài Tập Cuối Môn

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

[FD] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

BTVN Buổi 12

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

BTVN Buổi 13

BTVN Buổi 14

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

BTVN Buổi 15

Final Assignment Fundamental

Phạm Quốc Trung nộp bài ạa

BTVN B1

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

BTVN Buổi 2

BTVN B3

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTCK

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

PT 88.1 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Vũ Ngọc Hân
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /1

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Bài cuối kì

Xem bằng
AI 83.5 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1

Bài tập buổi 1

BTVN B2

buổi 2

BUỔI 03

Buổi 3

BTGK

Buổi 4

BTB6

Buổi cuối ạ

Xem bằng
PS 83.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

BTVN 2

Buổi 2

BTVN 3

buổi 3

BTVN 4

Buổi 4

BTVN 6

Em nộp bài buổi 5 ạ

BTCK

Buổi cuối

Xem bằng