Trần Ngọc Khánh Linh

Living in 0

Đang làm tại
TP.HCM
Học tại
UEH
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
766 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Thành viên từ
22/12/2021
Lần cuối Online
25-02-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN Buổi 1

2022-07-07 18:16:07 · 22 views

BTVN Buổi 2

2022-06-15 22:46:13 · 7 views

BTVN Buổi 1

2022-06-14 10:05:49 · 7 views

BTVN B3 - Trần Ngọc Khánh Linh - Ai.85.313

2022-02-25 19:56:37 · 1 views

BTVN B2 - Trần Ngọc Khánh Linh - Ai.85.313

2022-02-25 19:06:10 · 1 views

BTVN B1 - Trần Ngọc Khánh Linh - AI 85.313

2022-02-18 17:49:19 · 59 views

BÀI TẬP CUỐI KỲ

2022-02-08 15:23:32 · 120 views

Poster

2022-01-19 11:18:41 · 5 views

BTVN Buổi 2 - Khánh Linh

2022-01-12 16:07:01 · 339 views

BTVN Buổi 1 - Khánh Linh

2022-01-07 09:51:38 · 205 views

PP DANH SÁCH CHỜ SG
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID 90.1 (Online)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN Buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

BÀI TẬP CUỐI MÔN

Xem bằng
PR 89.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Trương Bảo Ngọc
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

Bài tập về nhà buổi 1

BTVN Buổi 1

Bài tập về nhà buổi 2

BTVN Buổi 2

Bài giữa kì

Bài cuối kì

Xem bằng
AE 87.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 85.313 ONLINE SG
Illustrator
Giảng viên:
Phạm Thanh Thúy An
Trợ giảng:
Võ Chí Tài
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BTVN B1 - Trần Ngọc Khánh Linh - AI 85.313

BÀI TẬP BUỔI 2

BTVN B2 - Trần Ngọc Khánh Linh - Ai.85.313

BÀI TẬP BUỔI 3

BTVN B3 - Trần Ngọc Khánh Linh - Ai.85.313

BÀI TẬP GIỮA KHÓA

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Xem bằng
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 84.314 ONLINE SG
Photoshop
Giảng viên:
Trần Minh Quang
Trợ giảng:
Nguyễn Hương Mai
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Bài tập 1

BTVN Buổi 1 - Khánh Linh

Bài tập số 2

BTVN Buổi 2 - Khánh Linh

Bài tập giữa kì

Poster

Bài tập cuối kì

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Xem bằng