Tìm kiếm
Lê Thị Vân Anh
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
66 lượt
Thành viên từ
19/02/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
btvn 1

2022-09-06 16:53:23 · 7 views

BTCK

2022-04-08 09:23:22 · 14 views

Bài tập cuối kì

2022-04-06 13:31:34 · 4 views

làm lại btvn

2022-04-02 23:24:16 · 6 views

btvn

2022-03-31 23:55:49 · 4 views

Btvn 4

2022-03-30 16:42:23 · 5 views

làm lại bt2

2022-03-29 18:59:22 · 3 views

btvn

2022-03-29 16:42:27 · 4 views

bvn3

2022-03-25 00:13:06 · 5 views

btvn3

2022-03-23 22:07:34 · 2 views

btvn2

2022-03-19 18:26:08 · 7 views

BTVN1

2022-03-17 19:54:28 · 1 views

BTVN1

2022-03-16 23:29:41 · 4 views

ID 92.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Ngọc Diệp (GD)
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN BUỔI 1

btvn 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

Bài tập cuối môn

Bằng Giỏi
AI 86.1 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BUỔI 1

BTVN1

BUỔI 2

btvn2

BUỔI 3

btvn3

BUỔI 4

Btvn 4

BUỔI 5

CUỐI KỲ

Bài tập cuối kì

Bằng Giỏi
PS 86.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Trung Hiếu
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /6

BTVN 1

BTVN1

BTVN 2

làm lại bt2

BTVN 3

bvn3

BTVN 6

btvn

BTVN 5

btvn

BTCK

BTCK

Bằng Giỏi