Trương Nhật Long
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
250 lượt
Số lượt thích
9 lượt
Thành viên từ
19/03/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
bai cuoi ky

2022-11-02 22:53:31 · 4 views

Bai tap 2

2022-10-04 19:35:11 · 15 views

QUEEN OF MOONLIGHT

2022-06-08 17:25:34 · 44 views

VOGUE Kim Ji Soo & Dior

2022-05-31 16:55:41 · 49 views

Exceed In Dreaming

2022-05-20 18:45:54 · 21 views

Cô gái của tôi

2022-05-13 01:02:56 · 42 views

MÈO MÉO MEOO

2022-05-08 00:39:15 · 6 views

bài tập 1

2022-05-07 22:42:08 · 7 views

Poster cuối kỳ ( Catwoman của thành phố bóng đêm )

2022-05-07 22:40:48 · 37 views

Trương Nhật Long - Bài thi giữa kỳ

2022-04-28 21:01:41 · 25 views

AE 98.141 SG
After Effects
Giảng viên:
Đinh Hồng Ngọc
Trợ giảng:
Giang Minh Tuấn
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PR 93.71 SG
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Lê Giang
Trợ giảng:
Đinh Hồng Ngọc
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /2

BTVN Buổi 1

Bai tap 2

Bài tập Cuối môn

bai cuoi ky

Xem bằng
PS 88.71 SG
Photoshop
Giảng viên:
Trần Minh Quang
Trợ giảng:
Trần Minh Quang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN buổi 01

Cô gái của tôi

BTVN buổi 02

Exceed In Dreaming

BT GIỮA KỲ

VOGUE Kim Ji Soo & Dior

BT cuối kỳ

QUEEN OF MOONLIGHT

Xem bằng
AI 87.71 SG
Illustrator
Giảng viên:
Thy Bảo
Trợ giảng:
Rosie
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BÀI THỰC HÀNH BUỔI 1

bài tập 1

BÀI THỰC HÀNH BUỔI 2

MÈO MÉO MEOO

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI TẬP GIỮA KÌ

Trương Nhật Long - Bài thi giữa kỳ

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Poster cuối kỳ ( Catwoman của thành phố bóng đêm )

Xem bằng
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0