Lê Phan Hương Thủy

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
459 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
25/03/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN - B5

2022-06-25 17:10:21 · 37 views

BTVN - B4

2022-06-23 19:21:50 · 19 views

BTVN - B2

2022-06-15 22:09:15 · 42 views

BTVN - B1

2022-06-13 21:42:02 · 40 views

BTVN - B5

2022-05-30 00:45:23 · 20 views

BTVN - B4

2022-05-23 20:40:43 · 29 views

BTVN - B3

2022-05-19 18:59:37 · 6 views

BTVN - B2

2022-05-17 00:01:12 · 11 views

BTVN - B1

2022-05-11 21:35:25 · 35 views

Vincent Van Gogh

2022-05-06 20:09:47 · 19 views

Flea Market

2022-05-03 22:49:52 · 40 views

HW5

2022-04-29 19:00:31 · 12 views

1 NGÀY Ở PHÚ QUÝ

2022-04-27 18:57:02 · 20 views

Galaxy in the notebook

2022-04-22 00:56:44 · 14 views

HW2 - ELLE Magazine

2022-04-19 00:46:10 · 85 views

HW2 - Flux Magazine

2022-04-18 21:37:18 · 11 views

Which star I wanna be today? hmm...

2022-04-15 00:11:24 · 19 views

ID 89.1 (Offline)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN - B1

BTVN BUỔI 2

BTVN - B2

BTVN BUỔI 4

BTVN - B4

BTVN BUỔI 5

BTVN - B5

BTVN BUỔI 6

BTCM

Xem bằng
AI 88.6 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BTVN] - Buổi 1

BTVN - B1

[BTVN] - Buổi 2

BTVN - B2

[BTVN] - Buổi 3

BTVN - B3

[BTVN] - Buổi 4

BTVN - B4

[BTVN] - Buổi 5

BTVN - B5

[BTVN] - Buổi 6

Xem bằng
PS 87.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đông Chí Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 8 /7

BÀI TẬP BUỔI 1

Which star I wanna be today? hmm...

BÀI TẬP BUỔI 2

HW2 - Flux Magazine

BÀI TẬP BUỔI 3

Galaxy in the notebook

BÀI TẬP BUỔI 4

1 NGÀY Ở PHÚ QUÝ

BÀI TẬP BUỔI 5

HW5

BÀI TẬP BUỔI 6

Flea Market

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Vincent Van Gogh

Xem bằng