Nguyễn Khánh Ly
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
229 lượt
Thành viên từ
17/04/2022
Lần cuối Online
14-05-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Liên hệ
Kỹ năng
Dưới ánh trăng

2022-11-27 21:06:28 · 14 views

bài cuối kỳ

2022-09-04 21:49:03 · 13 views

Nguyễn Khánh Ly Bai giữa kỳ

2022-08-16 14:52:47 · 15 views

Nguyễn Khánh Ly

2022-08-11 19:00:55 · 8 views

Nguyễn Khánh Ly

2022-08-03 15:22:48 · 45 views

Bài tập giữa kỳ

2022-06-03 02:13:51 · 8 views

https://youtu.be/KzIzr7CGURc

2022-05-21 08:59:48 · 8 views

nguyễn khánh ly

2022-05-14 22:01:51 · 71 views

Bài tập buổi 1

2022-05-14 21:58:07 · 47 views

PS 95.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

Bt buổi 1

Dưới ánh trăng

BTVN buổi 2

BTVN buổi 3

BTVN buổi 4

BTVN buổi 6

BTCk

Xem bằng
AE 91.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

Bài Tập Buổi 1

Nguyễn Khánh Ly

Bài Tập Buổi 2

Nguyễn Khánh Ly

Bài Tập Buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

Nguyễn Khánh Ly Bai giữa kỳ

Bài tập Cuối Kỳ

bài cuối kỳ

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 88.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN Buổi 1

nguyễn khánh ly

BTVN Buổi 2

https://youtu.be/KzIzr7CGURc

BTVN Giữa kỳ

Bài tập giữa kỳ

BTVN cuối kỳ