HươngLy Nguyễn Thị
Đang làm tại
Sinh viên
Học tại
Đại học Lao động Xã hội
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
283 lượt
Thành viên từ
18/05/2022
Lần cuối Online
16-07-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Kỹ năng
BTVN buổi 5

2022-07-30 22:55:22 · 8 views

Bài cuối kỳ

2022-07-30 20:00:30 · 22 views

BTVN 4

2022-07-22 21:35:43 · 9 views

BTVN 3

2022-07-19 22:10:55 · 8 views

BTVN buổi 2

2022-07-16 15:28:59 · 55 views

BTVN Buổi 1

2022-07-12 21:23:59 · 12 views

BT cuối kỳ - PS 89.6

2022-06-30 19:10:36 · 18 views

BT Buổi 6 - PS.89.6

2022-06-27 23:06:05 · 28 views

BTVN 5 _ PS 89.6

2022-06-22 23:39:41 · 23 views

BTVN - PTS 89.6

2022-06-20 22:18:49 · 28 views

BTVN 3 - Photoshop 89.6

2022-06-16 12:14:11 · 14 views

BTVN B2 - PS 89.6

2022-06-13 18:56:53 · 23 views

BTVN Buổi 1_PS 89.6

2022-06-08 15:08:25 · 35 views

ID 93.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AI 90.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BUỔI 1

BTVN Buổi 1

B2

BTVN buổi 2

B3

BTVN 3

B4

BTVN 4

B5

BTVN buổi 5

CUỐI KỲ

Bài cuối kỳ

Xem bằng
PS 89.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

[BTVN BUỔI 1]

BTVN Buổi 1_PS 89.6

[BTVN BUỔI 2]

BTVN B2 - PS 89.6

[BTVN BUỔI 3]

BTVN 3 - Photoshop 89.6

[BTVN BUỔI 4]

BTVN - PTS 89.6

[BTVN BUỔI 5]

BTVN 5 _ PS 89.6

[BTVN BUỔI 6]

BT Buổi 6 - PS.89.6

[BTVN BUỔI 7]

BT cuối kỳ - PS 89.6

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0