Trần Huy Hiếu
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
20 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
07/06/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
bla bla

2022-06-29 19:07:35 · 6 views

HOMEWORK 5

2022-06-24 18:55:43 · 12 views

Dream

2022-06-17 19:15:05 · 2 views

AE 90.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
Summer Box (HN)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 89.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

Dream

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

HOMEWORK 5

BTVN BUỔI 6

bla bla

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Xem bằng