Ngô Thu Hà
Dự án đã thực hiện
18 dự án
Số lượt xem
439 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
08/06/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-07-28 19:25:27 · 13 views

BTGK landingpage

2022-07-24 14:11:20 · 24 views

bt

2022-07-20 20:31:52 · 50 views

BTVN2

2022-07-14 18:37:47 · 18 views

btvn1

2022-07-12 15:41:16 · 33 views

Bài tập cuối kỳ Ai - Infographic

2022-07-01 09:20:13 · 18 views

BT cuoi ky Poster

2022-06-30 17:09:24 · 18 views

BTVN 6 va file chuan bi infographic

2022-06-29 18:11:02 · 16 views

bn

2022-06-23 16:31:45 · 35 views

btvn 5

2022-06-23 15:43:08 · 20 views

Thiep CMSN

2022-06-22 18:28:52 · 8 views

BTVN4

2022-06-21 18:58:43 · 22 views

BTVN 3

2022-06-17 16:51:49 · 11 views

BTVN 3

2022-06-16 17:22:59 · 29 views

BTVN 02

2022-06-13 23:34:14 · 30 views

BTVN 02

2022-06-13 12:23:04 · 36 views

BTVN 1

2022-06-10 11:17:13 · 34 views

BTVN B1

2022-06-09 19:08:41 · 24 views

UI 90.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Tuyền Nguyễn
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài tập về nhà buổi 1: Redesign 02 màn hình Newsfeed & Profile của Instagram

btvn1

BTVN buổi 2

BTVN2

BTVN buổi 3

bt

Bài tập giữa khoá

BTGK landingpage

Bài tập cuối khoá

BTCK

Xem bằng
Summer Box (HN)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 89.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN BUỔI 1

BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BTVN 02

BTVN BUỔI 3

BTVN 3

BTVN BUỔI 4

Thiep CMSN

BTVN BUỔI 5

bn

BTVN BUỔI 6

BTVN 6 va file chuan bi infographic

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Bài tập cuối kỳ Ai - Infographic

Xem bằng
PS 89.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BT buổi 1

BTVN B1

BTVN 2

BTVN 02

BTVN 3

BTVN 3

Btvn b4

BTVN4

Btvn b5

btvn 5

BTCK

BT cuoi ky Poster

Xem bằng