Dao Tra
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
215 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
18/06/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
bt cuoi ky

2022-08-25 19:55:52 · 14 views

btvn b4

2022-08-16 16:48:28 · 19 views

BTVNB3

2022-08-11 13:41:56 · 33 views

BTVN B2

2022-08-09 17:09:10 · 26 views

btvn b1

2022-08-04 17:11:41 · 19 views

bài tập cuối kỳ

2022-08-01 20:25:08 · 18 views

bt buoi 5

2022-07-24 22:13:12 · 22 views

btvn b4

2022-07-19 19:01:58 · 17 views

BTVN B3

2022-07-15 09:38:17 · 19 views

bài tập buổi 1 AI lớp 3/5

2022-07-07 17:30:36 · 28 views

PS 91.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

btvn b1

Buổi 2: Collage Art

BTVN B2

Buổi 3: Layout Design

BTVNB3

Buổi 4: Commercial Product Poster

btvn b4

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

bt cuoi ky

AI 90.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BÀI TẬP BUỔI 1

bài tập buổi 1 AI lớp 3/5

BUỔI 2

B3

BTVN B3

B4

btvn b4

B5

bt buoi 5

BTCK

bài tập cuối kỳ

Xem bằng