Tìm kiếm
Thái Thị Kiều Anh
Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
394 lượt
Thành viên từ
21/06/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK - UI UX

2022-09-20 20:06:57 · 45 views

BTGK UI - buổi 4

2022-09-16 21:16:42 · 11 views

BTVN UI buổi 3

2022-09-09 18:40:58 · 15 views

BTVN UI UX buổi 2

2022-09-07 18:26:34 · 29 views

BTVN buổi 1 - UI/UX

2022-09-06 20:08:15 · 11 views

BTCK Illustrator

2022-08-26 13:11:56 · 21 views

BTVN buổi 5 Illustrator - Idea cho bài cuối kỳ

2022-08-21 21:18:05 · 36 views

BTVN - Buổi 4 AI

2022-08-17 19:04:24 · 25 views

BTVN - Illustrator buổi 3

2022-08-13 09:25:49 · 14 views

BTVN Illustrator buổi 2

2022-08-09 20:21:57 · 28 views

BTVN buổi 1 Illustrator

2022-08-05 17:02:40 · 12 views

BTCK - Bài làm lại

2022-07-30 18:19:50 · 23 views

BTVN Photoshop buổi 5

2022-07-28 17:07:12 · 19 views

BTVN - Photoshop buổi 4

2022-07-22 18:21:13 · 32 views

Buổi 3

2022-07-17 08:41:01 · 19 views

Buổi 2 - Typography

2022-07-15 21:11:18 · 29 views

Buổi 1

2022-07-09 21:00:22 · 25 views

UI 92.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1

BTVN buổi 1 - UI/UX

BTVN B2

BTVN UI UX buổi 2

BTVN B3

BTVN UI buổi 3

BTGK

BTGK UI - buổi 4

BTCK

BTCK - UI UX

Bằng Giỏi
AI 91.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1 Illustrator

BTVN BUỔI 2

BTVN Illustrator buổi 2

BTVN BUỔI 3

BTVN - Illustrator buổi 3

BÀI TẬP BUỔI 4

BTVN - Buổi 4 AI

BTVN BUỔI 5

BTVN buổi 5 Illustrator - Idea cho bài cuối kỳ

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK Illustrator

Bằng Giỏi
Summer Box (HN)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 90.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

Buổi 1

BTVN 2

Buổi 2 - Typography

BTVN 3

Buổi 3

BTVN 4

BTVN - Photoshop buổi 4

BTVN 5

BTVN Photoshop buổi 5

BTCK

BTCK - Bài làm lại

Bằng Giỏi