Vũ Thanh Hương
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
53 lượt
Thành viên từ
20/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Liên hệ
Kỹ năng
bai 2

2023-02-14 00:55:25 · 10 views

buổi 1

2023-02-09 01:15:47 · 5 views

buoi 1

2022-11-07 12:08:55 · 3 views

bài tập cuối kì

2022-08-28 18:57:09 · 7 views

buổi 5

2022-08-23 15:42:25 · 8 views

BTVN PR2

2022-08-13 05:18:03 · 5 views

https://youtu.be/6yBOjh8433A

2022-08-08 18:29:28 · 15 views

AI 96.7 (Offline)
Illustrator
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 97.1 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN B1

buổi 1

BTVN B2

bai 2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTVN B8

PS 94.8 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /7

BTVN 1

buoi 1

BTVN 2

BTVN 3

BTVN 4

BTVN 5

BTVN 6

BTCK

AE - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 92.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
GD - Danh sách chờ (Hà Nội)
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 91.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

https://youtu.be/6yBOjh8433A

BTVN BUỔI 2

BTVN PR2

BTVN BUỔI 5

buổi 5

BTVN CUỐI KỲ

bài tập cuối kì

Xem bằng