Trần Đức Luân
Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
635 lượt
Số lượt thích
11 lượt
Số lượt Featured
5 lượt
Thành viên từ
16/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
btvn buổi 6

2022-11-01 19:57:51 · 3 views

BTCK

2022-10-31 22:52:54 · 19 views

btvn4

2022-10-19 19:38:58 · 3 views

btvn3

2022-10-11 18:38:24 · 11 views

btvn1

2022-10-03 23:00:36 · 8 views

BTCK

2022-09-24 18:54:02 · 128 views

btck

2022-09-23 18:51:54 · 14 views

btvn5

2022-09-19 19:26:21 · 47 views

draft

2022-09-18 22:20:52 · 15 views

btvn4

2022-09-15 12:16:30 · 69 views

btvn4

2022-09-11 17:01:29 · 19 views

btvn3

2022-09-11 17:00:29 · 157 views

btvn3

2022-09-09 11:03:39 · 9 views

btvn2

2022-09-08 15:00:40 · 22 views

BTVN2

2022-09-07 12:05:29 · 21 views

BTVN1 - Đức Luân

2022-09-06 13:57:09 · 55 views

AI BTVN1

2022-09-04 16:32:57 · 35 views

PS 93.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN 1

btvn1

BVTN 2

BTVN 3

btvn3

BTVN 4

btvn4

BTVN 5

BTVN 6

btvn buổi 6

BTCK

BTCK

Xem bằng
ID 92.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN1 - Đức Luân

BTVN BUỔI 2

btvn2

BTVN BUỔI 3

btvn3

BTVN BUỔI 4

btvn4

BTVN BUỔI 5

btvn5

Bài tập cuối môn

BTCK

Xem bằng
Skill Set (SG)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 92.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

AI BTVN1

BTVN BUỔI 2

BTVN2

BTVN BUỔI 3

btvn3

BTVN BUỔI 4

btvn4

BTVN BUỔI 5

draft

BÀI TẬP CUỐI KỲ

btck

Xem bằng