Nguyễn Ngọc Tấn

1

Dự án đã thực hiện
18 dự án
Số lượt xem
544 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
22/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Portfolio on Color ME

2023-03-14 18:13:41 · 4 views

Portfolio on Color ME

2023-03-14 18:12:21 · 4 views

Portfolio on Color ME

2023-03-14 18:07:10 · 9 views

Portfolio on Color ME

2023-03-14 18:06:08 · 3 views

ID

2022-11-29 18:13:06 · 26 views

Ai.05

2022-11-21 07:44:46 · 9 views

Bạch Tuộc

2022-11-18 18:57:49 · 40 views

CUOIKI

2022-11-17 19:06:38 · 49 views

PTS

2022-11-15 18:11:26 · 74 views

merry christmas

2022-11-11 18:01:48 · 67 views

CITY LIGHTS

2022-11-10 16:52:20 · 26 views

PS.04

2022-11-08 18:47:20 · 16 views

quotes

2022-11-04 14:22:30 · 20 views

PTS.03

2022-11-03 18:35:48 · 34 views

AI

2022-11-02 19:00:33 · 68 views

PS2

2022-11-01 19:05:51 · 23 views

AI.01

2022-10-28 12:57:34 · 29 views

PTS.01

2022-10-27 15:44:14 · 43 views

ID 95.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

ID

BTVN Buổi 3

BTVN Buổi 4

BTCM

Xem bằng
Skill Set (HN)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 94.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

AI.01

BTVN BUỔI 2

AI

BTVN BUỔI 3

quotes

BTVN BUỔI 4

merry christmas

BTVN BUỔI 5

Ai.05

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Bạch Tuộc

Xem bằng
PS 94.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BT buổi 1

PTS.01

BT buổi 2

PS2

BT buổi 3

PTS.03

Bt buổi 4

PS.04

Bt buổi 5

CITY LIGHTS

BTVN buổi 6

PTS

BTCK

CUOIKI

Xem bằng