Hồ Lê Phương Nghi

@holephuongnghi

Đang làm tại
Multimedia JSC
Học tại
UEH - International School of Business
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
137 lượt
Thành viên từ
26/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK 93.3

2022-10-24 06:43:31 · 12 views

Chuẩn bị BTCK

2022-10-24 06:42:45 · 7 views

BTGK

2022-10-14 19:56:42 · 6 views

TYPOGRAPHY BTVN 3

2022-10-07 18:26:24 · 13 views

PENTOOL BTVN 2

2022-10-05 13:23:00 · 21 views

BTVN 4 COMMERCIAL PRODUCT POSTER

2022-10-05 05:55:26 · 15 views

POSTER CUOI KY PS 92.4

2022-10-02 15:17:13 · 32 views

Phương Nghi

2022-09-19 23:59:27 · 10 views

Phương Nghi

2022-09-17 05:32:40 · 21 views

AE 95.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AI 93.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

PENTOOL BTVN 2

BTVN BUỔI 3

TYPOGRAPHY BTVN 3

BTVN BUỔI 4

BTGK

BTVN BUỔI 5

Chuẩn bị BTCK

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK 93.3

Xem bằng
STUDY PACK Sài Gòn - 8 tháng K92
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 92.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

Btvn buổi 1

Phương Nghi

BTVN B2

Phương Nghi

BTVN buổi 4

BTVN 4 COMMERCIAL PRODUCT POSTER

BT buổi 5

BTCK

POSTER CUOI KY PS 92.4

Xem bằng