Nguyễn Diệu Anh
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
97 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
30/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Nguyễn Diệu Anh

2023-03-18 00:00:37 · 5 views

Nguyễn Diệu Anh

2023-01-15 15:13:32 · 4 views

Nguyễn Diệu Anh

2023-01-14 15:02:45 · 6 views

Nguyễn Diệu Anh

2023-01-13 22:50:42 · 2 views

Nguyễn Diệu Anh

2023-01-11 21:50:57 · 4 views

Diệu Anh

2022-11-20 10:17:53 · 25 views

Diệu Anh

2022-11-12 23:58:25 · 7 views

Diệu Anh

2022-11-03 16:50:36 · 18 views

Diệu Anh

2022-10-29 22:52:45 · 26 views

PP 101.2 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Đỗ Mai Chi
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PR 98.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN BUỔI 1

Nguyễn Diệu Anh

BTVN BUỔI 2

BTVN GIỮA KÌ

BTVN CUỐI KHOÁ

Xem bằng
AI 96.4 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN BUỔI 1

Nguyễn Diệu Anh

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

Nguyễn Diệu Anh

BTVN BUỔI 4

Nguyễn Diệu Anh

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Nguyễn Diệu Anh

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 94.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN B1

Diệu Anh

BTVN B2

Diệu Anh

BTVN B3

Diệu Anh

BTVN B4

BTVN B5

BTCK

Diệu Anh

Xem bằng