Võ Đoàn Phương Nghi
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
308 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
14/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-12-19 20:46:35 · 25 views

btvn 3

2022-12-11 15:24:34 · 12 views

btvn 4

2022-12-10 15:08:47 · 101 views

BTVN 1

2022-12-02 15:38:52 · 42 views

Phương Nghi

2022-11-20 01:51:38 · 54 views

BTVN 2 Phương Nghi

2022-11-05 00:10:03 · 20 views

BTVN Phương Nghi

2022-10-30 02:04:12 · 54 views

AE 97.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AI 95.4 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

1

BTVN 1

b2

b3

btvn 3

4

btvn 4

btck

BTCK

Xem bằng
Skill Set (SG)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 94.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN B1

BTVN Phương Nghi

BTVN B2

BTVN 2 Phương Nghi

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTCK

Phương Nghi

Xem bằng