Tìm kiếm
Cao Thanh Hà

Hà Nội

Đang làm tại
Công ty cổ phần công nghệ Sapo
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
172 lượt
Số lượt Featured
4 lượt
Thành viên từ
14/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Kỹ năng
BTCK

2022-11-19 20:05:08 · 51 views

BTVN5

2022-11-19 00:32:32 · 13 views

Cao Thanh Ha - BTVN3

2022-11-03 17:10:27 · 46 views

Cao Thanh Hà - BTVN2

2022-11-01 19:00:40 · 18 views

Cao Thanh Ha - BTVN1

2022-10-27 18:39:22 · 44 views

ID 94.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN Buổi 1

Cao Thanh Ha - BTVN1

BTVN Buổi 2 - Typography

Cao Thanh Hà - BTVN2

BTVN Buổi 3 - Layout

Cao Thanh Ha - BTVN3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTVN5

BTCK

BTCK

Bằng Giỏi