Tìm kiếm
Hoàng Trúc Chi
Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
28 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
09/11/2022
Liên hệ
Kỹ năng
b1

2022-11-24 19:11:57 · 28 views

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 95.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

b1

b1

2

3

4

PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0