anhphuong

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Không có
Học tại
Không có
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
218 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
12/07/2017
Liên hệ
Kỹ năng
AI BTCK

2017-08-31 10:58:47 · 33 views

BTVN b6

2017-08-29 00:18:57 · 17 views

BTVN b5

2017-08-24 09:53:05 · 23 views

BTVN b4

2017-08-22 01:35:51 · 37 views

BTVN b3

2017-08-17 03:00:27 · 36 views

BTVN b2

2017-08-15 11:05:56 · 34 views

BTVN b1

2017-08-10 03:20:47 · 38 views

PT 35.5
Photography
Giảng viên:
Nguyễn Việt Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Khánh Linh
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 34.1
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Việt Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Anh Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Photography
Trợ giảng:
Son Pham
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 27.1
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 27.1
Illustrator
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN b1

BTVN B2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN b2

BTVN B3 - TYPOGRAPHY

BTVN b3

BTVN B4 - BÀI GIỮA KÌ

BTVN b4

BTVN B5 - LAYOUT

BTVN b5

BTVN B6 - ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BTVN b6

BTVN B8 - BÀI CUỐI KÌ

AI BTCK