Trần Hồng Vân

@Nav

Học tại
Đại học Quốc gia Hà Nội
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
1583 lượt
Số lượt thích
12 lượt
Số lượt Featured
4 lượt
Thành viên từ
25/12/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BVN 1

2023-07-07 15:26:47 · 30 views

Bài tập cuối khóa

2023-05-07 14:05:13 · 318 views

Anatomy of sleep

2023-05-06 14:58:58 · 47 views

Thiệp sinh nhật

2023-04-22 15:04:26 · 179 views

BVN 2

2023-04-15 14:02:14 · 121 views

BVN 1

2023-04-09 14:02:15 · 111 views

Ấn phẩm cuối kì

2023-03-05 13:15:12 · 264 views

BlackPink World Tour 2023

2023-03-03 20:05:45 · 143 views

Ice Cream

2023-02-25 14:06:11 · 70 views

Nộp BVN 3

2023-02-24 15:25:09 · 52 views

BTVN 2

2023-02-18 12:34:58 · 123 views

Nộp BVN

2023-02-12 14:34:52 · 125 views

AE 106.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PT 105.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Thân Nữ Nguyệt Nhi
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1
PR 102.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

BVN 1

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

BÀI GIỮA KỲ

BÀI CUỐI KỲ

Xem bằng
AI 99.6 (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BTVN BUỔI 1]

BVN 1

[BTVN BUỔI 2]

BVN 2

B3 Typography

B4 Màu sắc

Thiệp sinh nhật

[BTVN BUỔI 5]

Anatomy of sleep

[BTVN BUỔI 8]

Bài tập cuối khóa

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 97.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Đông Nguyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN 1

Nộp BVN

BTVN 2

BTVN 2

BTVN 3

Nộp BVN 3

BTVN 4

Ice Cream

[BTVN BUỔI 5]

[BTVN BUỔI 6]

BlackPink World Tour 2023

[BTVN BUỔI 7]

Ấn phẩm cuối kì

Xem bằng