Trần Thanh Thảo

1

Dự án đã thực hiện
39 dự án
Số lượt xem
552 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
01/02/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
cuoi khoa

2023-06-25 16:28:39 · 9 views

btvn 5

2023-06-18 12:42:59 · 37 views

BTVN1

2023-06-10 21:22:44 · 4 views

BTVN 2

2023-06-10 21:20:31 · 2 views

Portfolio on Color ME

2023-05-09 12:42:28 · 2 views

Portfolio on Color ME

2023-05-09 12:42:28 · 1 views

Portfolio on Color ME

2023-05-09 12:42:28 · 2 views

Portfolio on Color ME

2023-05-09 12:42:28 · 2 views

Portfolio on Color ME

2023-05-09 12:41:49 · 1 views

Portfolio on Color ME

2023-05-09 12:41:49 · 2 views

Portfolio on Color ME

2023-05-09 12:41:49 · 1 views

Portfolio on Color ME

2023-05-09 12:41:49 · 2 views

Portfolio on Color ME

2023-05-09 12:41:49 · 1 views

Portfolio on Color ME

2023-05-09 12:41:49 · 1 views

Portfolio on Color ME

2023-05-09 12:41:49 · 2 views

https://drive.google.com/file/d/17unFkh47GdEbiDYhMogK9oZImDkFnVE2/view?usp=share_link

2023-04-21 10:20:42 · 53 views

https://drive.google.com/file/d/16B1GCjUpZSGAF5Os7OrV8wruu85t8CtK/view?usp=share_link

2023-04-19 19:49:53 · 12 views

https://drive.google.com/file/d/1sVWn5MWIgcunRNET1yE7NH7WepzRANIw/view?usp=share_link

2023-04-19 19:47:35 · 1 views

https://drive.google.com/file/d/1yheKUj--kBiqJpwadR28_4fvXGa-m5zV/view?usp=share_link

2023-04-19 19:46:21 · 3 views

https://drive.google.com/file/d/1yheKUj--kBiqJpwadR28_4fvXGa-m5zV/view?usp=share_link

2023-04-19 19:34:08 · 11 views

https://drive.google.com/file/d/1yheKUj--kBiqJpwadR28_4fvXGa-m5zV/view?usp=share_link

2023-04-19 19:31:06 · 4 views

https://drive.google.com/file/d/16B1GCjUpZSGAF5Os7OrV8wruu85t8CtK/view?usp=share_link

2023-04-13 13:49:34 · 4 views

btvn 1 ( link)

2023-04-11 18:57:03 · 1 views

btvn2

2023-04-11 18:55:51 · 4 views

btvn 1

2023-04-08 23:52:54 · 6 views

an pham cuoi khoa

2023-04-02 09:59:48 · 58 views

poster

2023-03-31 16:54:51 · 24 views

btvn5

2023-03-25 21:55:27 · 26 views

product poster

2023-03-25 08:30:30 · 8 views

btvn 3

2023-03-18 22:13:39 · 28 views

btvn2

2023-03-17 18:15:30 · 28 views

btvn1

2023-03-11 22:21:33 · 23 views

infographic

2023-03-03 19:14:25 · 9 views

demo

2023-03-01 16:53:37 · 17 views

layouts bai tot nghiep

2023-02-24 16:51:31 · 32 views

thi giua ki

2023-02-22 10:38:45 · 30 views

BTVN 3

2023-02-16 23:59:02 · 26 views

BTVN 2

2023-02-13 01:54:33 · 52 views

BTVN buổi 1

2023-02-09 22:10:37 · 23 views

PP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 103.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Thân Nữ Nguyệt Nhi
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1
UI - Danh sách chờ (Hà Nội)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 101.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN1

BTVN BUỔI 2

BTVN 2

BTVN GIỮA KÌ

btvn 5

BTVN CUỐI KÌ

cuoi khoa

Xem bằng
AE 99.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài tập buổi 1

btvn 1

Bài Tập Buổi 2

https://drive.google.com/file/d/1sVWn5MWIgcunRNET1yE7NH7WepzRANIw/view?usp=share_link

Bài Tập Buổi 3

https://drive.google.com/file/d/16B1GCjUpZSGAF5Os7OrV8wruu85t8CtK/view?usp=share_link

Bài tập Giữa Kỳ

https://drive.google.com/file/d/17unFkh47GdEbiDYhMogK9oZImDkFnVE2/view?usp=share_link

Bài tập Cuối Kỳ

Xem bằng
PS 98.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Đông Nguyên
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

btvn1

Buổi 2: Collage Art

btvn2

Buổi 3: Layout Design

btvn 3

Buổi 4: Commercial Product Poster

product poster

Buổi 5: Graphic Poster

btvn5

Buổi 6: Poster cuối khóa

poster

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

an pham cuoi khoa

Xem bằng
AI 97.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Phan Quang Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /6

BTVN B1

BTVN buổi 1

BTVN B2

BTVN 2

BTVN B3

BTVN 3

BTVN B4

thi giua ki

BTVN B5

layouts bai tot nghiep

BTVN B8

infographic

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0