BTVN GIỮA KÌ

2024-02-13 05:52:27 · 2 views

Thực hành 2

2024-01-18 20:49:02 · 20 views

BT1

2024-01-16 17:36:50 · 17 views

Bt 3

2023-12-11 04:50:16 · 5 views

Bt giữa kỳ

2023-12-11 01:08:14 · 5 views

Bài tập cuối kỳ

2023-12-08 20:20:20 · 20 views

BT1

2023-11-27 01:58:57 · 3 views

BTCK

2023-11-13 20:10:39 · 14 views

BTVN 5

2023-11-03 19:03:21 · 8 views

BTVN 4

2023-11-01 18:25:00 · 19 views

BTVN 2

2023-10-25 21:05:42 · 9 views

BTVN buổi 1

2023-10-20 19:28:23 · 14 views

PR 109.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN BUỔI 1

BT1

BTVN buổi 2

Thực hành 2

BTVN GIỮA KÌ

BTVN GIỮA KÌ

BTVN CUỐI KHOÁ

Xem bằng
AI 107.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

btvn

BT1

2

1

Bt 3

.

Bt giữa kỳ

.

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng
Skill Set (SG)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 106.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

Btvn buổi 1

BTVN buổi 1

BTVN buổi 2

BTVN 2

BTVN B3

BTGK

BTVN 4

BT BUỔI 5

BTVN 5

BT BUÔI 6

BT BUÔI 8

BTCK

Xem bằng