Nguyễn Thu Hằng

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Freelancer
Học tại
Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam - VYA
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
211 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
26/08/2017
Liên hệ
Kỹ năng
AI - BTVN buổi 1

2018-05-15 18:55:12 · 15 views

BTVN buổi 4

2017-10-24 00:59:24 · 128 views

BTVN buổi 2

2017-10-17 12:13:24 · 38 views

BTVN buổi 1

2017-10-11 19:51:26 · 30 views

AI 35.2
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Nhật Minh
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

AI - BTVN buổi 1

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

[BUỔI 5] LOGO VÀ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BÀI TẬP CUỐI KÌ

AI 33.1
Illustrator
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PS 29.2
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Lê Anh Đức
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN buổi 2

BTVN B3

BTGK

BTVN buổi 4

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 5

BTCK

PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0