Phạm Duy Thiện
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
285 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
11/01/2024
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2024-06-09 15:54:59 · 15 views

BTVN Buổi 6

2024-06-08 15:11:11 · 7 views

BTVN Buổi 3

2024-06-08 14:43:52 · 24 views

BTVN Buổi 4

2024-06-08 14:26:37 · 3 views

BTVN_Buổi 2

2024-05-24 18:22:58 · 26 views

BTVN_Buổi 1

2024-05-24 18:02:09 · 32 views

BTCK Giá trị của dòng sông

2024-05-08 19:00:09 · 16 views

BTVN B2

2024-04-27 16:24:26 · 7 views

BTNV B1 Flat City

2024-04-27 00:53:10 · 22 views

BTCK

2024-04-17 09:23:47 · 4 views

BTVN Buổi 5

2024-04-14 02:17:31 · 68 views

BTVN Buổi 2

2024-04-14 00:51:11 · 4 views

BTVN Buổi 1

2024-03-29 19:23:47 · 7 views

Bộ ảnh cuối kỳ

2024-03-17 16:55:52 · 23 views

BTVN1_Ngược Sáng

2024-03-03 02:34:28 · 17 views

BTVN1

2024-03-03 02:27:01 · 10 views

PS 113.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN 1

BTVN_Buổi 1

BTVN 2

BTVN_Buổi 2

BTVN 3

BTVN Buổi 3

BTVN 4

BTVN Buổi 4

BTVN 5

BTVN 6

BTVN Buổi 6

BTCK

BTCK

Xem bằng
AI 112.4 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN BUỔI 1

BTNV B1 Flat City

BTVN BUỔI 2

BTVN B2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BTCM

BTCK Giá trị của dòng sông

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 111.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN Buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN Buổi 2

BTVN GIỮA KÌ

BTVN Buổi 5

BTVN CUỐI KHOÁ

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 110.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Phan Quang Huy
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN1 - BỨC ẢNH CÓ Ý NGHĨA NHẤT

BTVN1

BTVN2 - THỰC HÀNH CHỤP CÁC BỐ CỤC

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Bộ ảnh cuối kỳ

Xem bằng