Tạ Thị Thu Ngà

1

Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
234 lượt
Số lượt thích
9 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
29/01/2024
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Ngôi nhà của ốc hạt tiêu

2024-06-05 17:03:24 · 6 views

happy

2024-05-24 18:07:57 · 10 views

illustration

2024-05-22 01:49:35 · 30 views

citylight

2024-05-17 18:20:35 · 61 views

Orangejuice

2024-04-12 20:02:49 · 18 views

The King

2024-04-10 16:45:02 · 23 views

discountposter

2024-04-03 19:14:34 · 11 views

Poster quảng cáo bánh Donut

2024-04-03 17:21:30 · 18 views

behindaman

2024-03-27 02:15:19 · 19 views

BTVN buổi 1

2024-03-22 14:20:38 · 38 views

AI 113.4 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Đặng Mai Anh
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

B1 Tạo hình cơ bản

citylight

B2 Tạo hình nâng cao

illustration

BTVN B3: TYPOGRAPHY

happy

BTVN buổi 4 _ Bài tập giữa kỳ

Ngôi nhà của ốc hạt tiêu

Buổi 5: Infographic

Buổi 8 BTCK

PS 111.8 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

[BTVN1]

[BTVN BUỔI 2]

[BTVN BUỔI 3]

[BTVN BUỔI 4]

Poster quảng cáo bánh Donut

[BTVN BUỔI 6]

The King

[BTVN BUỔI 7]

Orangejuice

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0