Nguyễn Thanh Ngân

Hồ Chí Minh

Đang làm tại
ColorME
Học tại
rmit
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
1,238 lượt
Thành viên từ
28-10-2017
Liên hệ
Kỹ năng