Nguyễn Thanh Ngân

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Đang làm tại
ColorME
Học tại
rmit
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
1415 lượt
Thành viên từ
28/10/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN_B1

2018-10-04 21:43:11 · 891 views

BTVN2

2018-05-15 22:20:45 · 304 views

BTVN1

2018-05-13 13:16:59 · 220 views

Thanh Ngân Kiến thức
18281 views - 2018-09-24 15:55:32
10 ác mộng typo bạn không muốn gặp phải
AI 40.13 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Lê Huỳnh Mai Phương
Trợ giảng:
Nguyễn Kim Ngân
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN_B1

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

Buổi 3 - Typography

BÀI TẬP CUỐI KHOÁ

PS 35.13 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Dương Quản Hậu
Trợ giảng:
Nguyễn Huỳnh Vĩ Hòa
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /7

BTVN 1 - CẮT GHÉP CƠ BẢN

BTVN 2 - LAYOUT

BTVN2

BTVN 3 - POSTER CƠ BẢN

BTVN 4 - POSTER GIỮA KÌ

BTVN 5 - POSTER HOÀN CHỈNH

BTVN 6 - POSTER CUỐI KÌ

BTCK - BỘ ẤN PHẨM