Vũ Thảo Nguyên

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
x
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
236 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
03/12/2017
Lần cuối Online
16-07-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập cuối kì

2022-07-31 11:19:40 · 12 views

BTVN Buổi 5 - Layout Cocktail

2022-07-30 19:31:36 · 17 views

Thiệp mời Pool Party

2022-07-20 22:36:17 · 15 views

ASIAN FOOD

2022-07-19 13:27:22 · 10 views

BTVN 2

2022-07-16 15:28:01 · 46 views

Hoa quả nhiệt đới

2022-07-11 22:40:57 · 15 views

Blend ảnh

2022-06-07 09:35:24 · 4 views

Poster

2022-06-04 16:28:31 · 54 views

Album Lilac

2022-05-28 00:04:00 · 17 views

Vũ Thảo Nguyên - jujutsu màu sắc

2022-05-21 10:19:58 · 19 views

Rolex Thương hiệu đồng hồ giá trị nhất thế giới

2022-05-21 02:11:25 · 13 views

Chiếc đồng hồ phát kỷ lục

2022-05-15 09:04:10 · 14 views

AI 90.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BUỔI 1

Hoa quả nhiệt đới

B2

BTVN 2

B3

ASIAN FOOD

B4

Thiệp mời Pool Party

B5

BTVN Buổi 5 - Layout Cocktail

CUỐI KỲ

Bài tập cuối kì

Xem bằng
PS 88.6 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

Chiếc đồng hồ phát kỷ lục

BTVN 2

Rolex Thương hiệu đồng hồ giá trị nhất thế giới

BTVN 3

Vũ Thảo Nguyên - jujutsu màu sắc

BTVN 4

Album Lilac

BTVN 5

Blend ảnh

BTCK

Poster

Xem bằng
PR - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Premiere
Trợ giảng:
Thu Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0