Tạo Logo Intro với hiệu ứng Golden Logo - Hướng dẫn After Effects

Hiếu Bùi · 2019-12-06 11:32:21 · 20066 lượt xem
image - Tạo Logo Intro với hiệu ứng Golden Logo - Hướng dẫn After Effects

Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với Series tạo Logo Intro với After Effects

Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với Series tạo Logo Intro với After Effects Trên đây là video hướng dẫn tạo hiệu ứng Golden Logo đế làm Logo Intro. Video sử dụng hầu hết những kiến thức cơ bản đối với phần mềm After Effects. Trong quá trình xem video, nếu bạn khó khăn, bạn có thể xem thêm tóm tắt tại website của mình nhé.


1. Bước 1: Tạo Background cho Golden Logo Intro

Bước 1.1: Tạo Composition mới. Chúng ta sẽ sử dụng các thông số như sau:


Bước 1.2: Chúng ta tạo Solid mới rồi chèn hiệu ứng Gradient Ramp để tạo Gradient cho Background


Bước 1.3: Thay đổi các thông số phù hợp để tạo chuyển động cho Background.


Bước 1.4: Thêm hiệu ứng tint để giảm saturation lại.


Bước 1.5: Tạo Solid mới. Sau đó thêm hiệu ứng Fractal Noise của After Effects để tạo Map cho Background


Bước 1.6: Keyframe cho thuộc Offset Turbelence và thêm Expression Wiggle(1,25)


Bước 1.7: Thêm Expression Time*250 cho thuộc tính Evolution


Bước 1.8: Trackmate và Thêm Adjusment layer. Cụ thể ở phần này, các bạn có thể xem video nhé. #vfx # after effects # hieubuivfx

Hiếu Bùi · 2019-12-06 11:32:21 · 20066 lượt xem
Đánh giá bài viết

Inspiration of the day

Designers are meant to be loved, not to be understood.
Margaret Oscar, designer
Từ khóa nổi bật
Khoá học Photoshop Hà Nội