Chiến lược trải nghiệm người dùng (UX strategy) là gì và vì sao nó lại quan trọng?

Khi nghĩ về một công ty thực sự thành công, bạn nghĩ đến điều gì? Họ làm marketing thành công, hay dịch vụ khách hàng đỉnh cao, một sản phẩm độc đáo, tiên tiến? Thành thật mà nói, các doanh nghiệp thực sự thành công đều chú ý đến tất cả các điểm chạm của người dùng. Và khi đó, người ta nói nhiều hơn về UX strategy.