User Experience (UX) và Customer Experience (CX), khác nhau thế nào?

Các thuật ngữ UX và CX thường dễ gây nhầm lẫn hoặc được sử dụng thay thế cho nhau. Cùng colorME định nghĩa từng cái một và giải thích sự khác biệt giữa chúng nhé!