PS 24.4
BÀI TẬP CUỐI KHÓA

ĐỀ BÀI: Thiết kế bộ ấn phẩm truyền thông

Nguyễn Kiều Trang
Danh sách các bài đã nộp (6)
Hạn chót Hết giờ
BTCK-24.4

02-06-2017 · 46 views

[PS 24.4] Lê Thị Thanh Bình

02-06-2017 · 90 views

BTCK- Nguyễn Mạnh Thắng & Nguyễn Danh Cường

02-06-2017 · 49 views

[24.4] Nguyễn Thành Minh + Phạm Kỳ Lâm

01-06-2017 · 76 views

[PS24.4] Phạm Kỳ Lâm+ Nguyễn Thành Minh

01-06-2017 · 131 views

BTCK_Nguyễn Thị Huyền Trang

02-06-2017 · 126 views