PR 83.2 (Online) (Hà Nội)
BTVN B1

Dựng hoàn thiện video từ footage đã có sẵn

Hoàng Diệu Linh
Danh sách các bài đã nộp (12)
Hạn chót Hết giờ
BTVN b1

10-12-2021 · 139 views

Buổi 1 - Pr

10-12-2021 · 1147 views

BAI TAP BUOI1

10-12-2021 · 1355 views

Phương Dung

10-12-2021 · 393 views

Nguyễn Văn Thuyên_BTVN Buổi 1

09-12-2021 · 137 views

BTVN buổi 1

10-12-2021 · 146 views

Nộp bài 1

09-12-2021 · 136 views

Trần Thị Thanh Ngân - Buổi 1

10-12-2021 · 665 views

Bài tập buổi 1

09-12-2021 · 693 views

Mai Ngọc Linh - Buổi 1

10-12-2021 · 100 views

Bài tập buổi 1-Nộp lại bài

13-12-2021 · 1041 views

homework1 ( remake)

14-12-2021 · 212 views