Nguyễn Thị Khánh Ly

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Dự án đã thực hiện
26 dự án
Số lượt xem
9656 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
4 lượt
Thành viên từ
02/08/2021
Lần cuối Online
29-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Bài giữa kỳ

2022-01-01 15:45:29 · 133 views

Bài cuối kỳ

2022-01-01 15:12:37 · 101 views

Buổi 2 Pr

2021-12-17 19:28:56 · 180 views

Buổi 1 - Pr

2021-12-10 18:10:13 · 1201 views

Cuối kỳ - UI/UX

2021-12-01 18:41:53 · 1143 views

BTGK

2021-11-23 22:57:26 · 290 views

Buổi 3 UI/UX

2021-11-18 18:00:06 · 733 views

Buổi 2 UI/UX

2021-11-16 17:13:05 · 239 views

Buổi 1 UI/UX

2021-11-11 18:01:42 · 203 views

BTCK

2021-11-05 18:25:29 · 401 views

Thiết kế trang bìa

2021-11-03 18:16:02 · 197 views

Buổi 4 - InDesign

2021-10-27 17:58:06 · 506 views

Buổi 3 - InDesign

2021-10-22 09:04:42 · 245 views

Buổi 2 - InDesign

2021-10-20 18:47:17 · 222 views

InDesign Buổi 1

2021-10-15 09:12:44 · 647 views

BÀI CUỐI KỲ

2021-10-07 18:28:12 · 171 views

Bản Demo

2021-10-05 16:01:37 · 246 views

BT GK

2021-09-28 14:07:46 · 216 views

Bài tập buổi 3

2021-09-27 15:50:48 · 266 views

Bài tập Buổi 2

2021-09-21 09:09:11 · 276 views

BTVN 1

2021-09-16 16:30:14 · 252 views

Sản phẩm cuối kỳ

2021-09-11 18:11:17 · 318 views

Buổi 5

2021-09-02 13:38:48 · 251 views

BTVN Buổi 4

2021-08-31 16:42:01 · 376 views

Collage Art - B3

2021-08-29 18:00:57 · 550 views

Bài tập Buổi 2

2021-08-24 12:23:32 · 293 views

PR 83.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Lưu Tiến Huy
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN B1

Buổi 1 - Pr

BTVN B2

Buổi 2 Pr

Bài giữa kỳ

Bài giữa kỳ

BTVN Cuối kỳ

Bài cuối kỳ

Xem bằng
PR - Danh Sách Chờ
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI 82.1 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN - Buổi 01

Buổi 1 UI/UX

BTVN - Buổi 02

Buổi 2 UI/UX

BTVN - Buổi 03

Buổi 3 UI/UX

BTGK

BTGK

BTCK

Cuối kỳ - UI/UX

Xem bằng
ID 81.1 (Online)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Lê Ngọc Diệp
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1 - Làm quen với InDesign

InDesign Buổi 1

BTVN Buổi 2 - Typography

Buổi 2 - InDesign

BTVN Buổi 3 - Layout

Buổi 3 - InDesign

BTVN Buổi 4 - Color

Buổi 4 - InDesign

BTVN BUỔI 5

Thiết kế trang bìa

BTCK

BTCK

Xem bằng
AI 80.3 (Online)
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN 1

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

Bài tập Buổi 2

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

Bài tập buổi 3

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

BT GK

[BUỔI 6] INFOGRAPHIC

Bản Demo

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BÀI CUỐI KỲ

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 79.6 (Online)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

Bài tập Buổi 2

BTVN Buổi 3

Collage Art - B3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

Buổi 5

BTCK

Sản phẩm cuối kỳ

Xem bằng