AI 28.2
BTVN B1

Mọi người vào link dưới đây và chọn ra 5 hình và sử dụng các công cụ đã học hôm nay để vẽ lại https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B4lW-hsN6qVAOW9Vbk1nRWVRQUk

Ninh Văn Quân
Danh sách các bài đã nộp (7)
Hạn chót Hết giờ
Ai-BTVN1

12-09-2017 · 17 views

BTVN B1 - Vũ Ngọc Ánh - AI 28.2

06-09-2017 · 35 views

BTVN B1

07-09-2017 · 21 views

bài về nhà buổi 1

12-09-2017 · 260 views

Bài về nhà buổi 1

06-09-2017 · 74 views

Buổi 1

07-09-2017 · 64 views

B1

07-09-2017 · 313 views