Vũ Ngọc Ánh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
dang hoc
Học tại
Hoc vien An ninh
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
211 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
17/08/2017
Liên hệ
Kỹ năng
[Pr] BTVN b1

2017-10-22 10:37:45 · 22 views

BTCK AI

2017-09-28 21:01:55 · 50 views

AI - BTVN B3

2017-09-14 16:14:43 · 85 views

AI - BTVN B2

2017-09-14 16:14:22 · 19 views

BTVN B1 - Vũ Ngọc Ánh - AI 28.2

2017-09-06 18:00:18 · 35 views

AE 32.1
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Phạm Khánh Huyền
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AE 30.1
After Effects
Giảng viên:
Phạm Khánh Huyền
Trợ giảng:
Le Tuan Dat
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 29.1
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Việt Anh
Trợ giảng:
Trần Quang Vũ
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /2
PR - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Premiere
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 28.2
Illustrator
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN B1

BTVN B1 - Vũ Ngọc Ánh - AI 28.2

BTVN B2

AI - BTVN B2

BTVN B3

AI - BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BÀI TẠP CUỐI KỲ

BTCK AI

AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0