Vũ Thị Thùy Dung

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
x
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
440 lượt
Thành viên từ
19/08/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2017-11-04 17:23:03 · 47 views

BTVN buổi 1

2017-10-12 16:33:00 · 16 views

BTVN B3

2017-09-14 16:24:03 · 21 views

BTVN B2

2017-09-12 14:53:27 · 21 views

BTVN B1

2017-09-07 19:02:29 · 21 views

BTVN B1

2017-09-07 16:56:51 · 288 views

BTVN B1

2017-09-07 14:14:31 · 26 views

AI 99.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PS 99.5 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /7
PS - Danh Sách Chờ
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 29.2
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Lê Anh Đức
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN B3

BTGK

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 5

BTCK

BTCK

PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 28.2
Illustrator
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN B1

BTVN B1

BTVN B2

BTVN B2

BTVN B3

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BÀI TẠP CUỐI KỲ