AI 28.2
BTVN B2

Mọi người vào link https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B4lW-hsN6qVATHFOX1U4NFNiOUU rồi tìm ra 5 hình rồi vẽ lại hoặc tự tìm hình và đồ lại nhé :D

Ninh Văn Quân
Danh sách các bài đã nộp (9)
Hạn chót Hết giờ
Ai-BTVN2

12-09-2017 · 28 views

AI - BTVN B2

14-09-2017 · 19 views

btvn b2 Pathfinder

12-09-2017 · 7 views

BTVN B2

12-09-2017 · 21 views

bài tập AI buổi 2

14-09-2017 · 232 views

BVN buổi 2

12-09-2017 · 42 views

BTVN B2

13-09-2017 · 12 views

btvn ai b2

12-09-2017 · 25 views

Buổi 2

12-09-2017 · 30 views