Dương Ngọc Ánh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Freelancer
Học tại
ĐH Thương Mại
Dự án đã thực hiện
43 dự án
Số lượt xem
34621 lượt
Số lượt thích
37 lượt
Số lượt Featured
15 lượt
Thành viên từ
22/01/2018
Lần cuối Online
28-10-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN4

2020-02-10 23:59:32 · 684 views

BTVN B3

2020-01-18 17:18:16 · 554 views

Bài cuối môn

2020-01-07 20:06:11 · 899 views

BTVN12

2019-12-26 18:52:31 · 736 views

BTVN11

2019-12-24 18:53:34 · 1295 views

Bài thực hành

2019-12-14 01:12:24 · 589 views

BTVN 9

2019-12-12 01:09:56 · 700 views

BTVN 8

2019-11-30 19:17:49 · 885 views

Bài tập thực hành

2019-11-28 20:53:41 · 636 views

BTVN 7

2019-11-28 18:03:52 · 641 views

BTVN 4

2019-11-23 18:50:43 · 903 views

BTVN 4

2019-11-21 18:49:22 · 573 views

BTVN B3

2019-11-19 18:16:03 · 1527 views

BTVN 2

2019-11-16 18:49:14 · 768 views

BTVN B1 - Dương Ánh

2019-11-14 17:39:31 · 768 views

BTVN Ai B6 - Dương Ánh

2019-11-05 18:33:23 · 599 views

BTVN Ai B5 - Dương Ánh

2019-11-02 18:48:36 · 1506 views

BTVN Ai B4 - Dương Ánh

2019-10-31 18:56:58 · 756 views

BTVN Ai B3 - Dương Ánh

2019-10-29 18:23:08 · 769 views

BTVN Ai B2 - Dương Ánh

2019-10-26 18:35:58 · 1950 views

BTVN Ai B1 - Dương Ánh

2019-10-24 18:39:09 · 1817 views

BTVN B6 - Dương Ánh

2019-10-16 16:34:24 · 560 views

BTVN B5 - Dương Ánh

2019-10-12 10:49:46 · 621 views

BTVN B4 - Dương Ánh

2019-10-10 18:33:32 · 1239 views

BTVN B3 - Dương Ánh

2019-10-08 17:45:24 · 525 views

BTVN B2 - Dương Ánh

2019-10-05 16:27:17 · 576 views

BTVN B1 - Dương Ánh

2019-10-03 17:49:13 · 622 views

BTCK - Dương Ánh

2018-11-25 16:01:34 · 1263 views

BTVN buổi 4 - Dương Ánh

2018-11-24 11:33:10 · 843 views

BTVN 3 - Dương Ánh

2018-11-15 00:47:39 · 1080 views

BTVN buổi 2 - Dương Ánh

2018-11-10 23:53:20 · 863 views

BTVN buổi 1 - Dương Ngọc Ánh

2018-11-07 23:42:26 · 901 views

BTCK

2018-06-28 18:01:26 · 1261 views

BTVN buổi 4

2018-06-18 15:48:58 · 1055 views

BTVN buổi 3

2018-06-14 01:27:19 · 994 views

BTVN buổi 2

2018-06-12 17:43:56 · 846 views

BTVN buổi 1

2018-06-07 01:05:12 · 941 views

BTCK - Brand guideline - Dương Ánh

2018-03-29 11:46:50 · 182 views

BTVN B5 - Dương Ánh

2018-03-22 18:05:36 · 161 views

BTVN B4 - Dương Ánh

2018-03-18 22:51:29 · 120 views

BTVN B3 - Dương Ánh

2018-03-15 00:49:16 · 141 views

BTVN B2 - Dương Ngọc Ánh

2018-03-12 00:17:25 · 126 views

BTVN B1 - Dương Ngọc Ánh - Al 33.10

2018-03-08 00:03:00 · 146 views

Thiết kế chuyên sâu 12.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /10
Số Topic đã hoàn thành: 27 /31

Ps | BTVN B1

BTVN B1 - Dương Ánh

Ps | BTVN B2

BTVN B2 - Dương Ánh

Ps | BTVN B3

BTVN B3 - Dương Ánh

Ps | BTVN B4

BTVN B4 - Dương Ánh

Ps | BTVN B4

BTVN B5 - Dương Ánh

Ps | BTVN B7

BTVN B6 - Dương Ánh

AI BTVN 1

BTVN Ai B1 - Dương Ánh

BTVN Ai buổi 2

BTVN Ai B2 - Dương Ánh

BTVN Ai buổi 3

BTVN Ai B3 - Dương Ánh

BTVN Ai buổi 4

BTVN Ai B4 - Dương Ánh

btvn Ai buoi 5

BTVN Ai B5 - Dương Ánh

BTVN Ai buổi 6

BTVN Ai B6 - Dương Ánh

[FUNDAMENTALS] BTVN1

BTVN B1 - Dương Ánh

[FUNDAMENTALS] BTVN2

BTVN 2

[FUNDAMENTALS] BTVN3

BTVN B3

[FUNDAMENTALS] BTVN4

BTVN 4

[FUNDAMENTALS] BTVN4

BTVN 4

[FUNDAMENTALS] BTVN6

[FUNDAMENTALS] BTVN7

BTVN 7

[FUNDAMENTALS] BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 1

Bài tập thực hành

[FUNDAMENTALS] BTVN8

BTVN 8

[FUNDAMENTALS] BTVN9

BTVN 9

[FUNDAMENTALS] BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 2

Bài thực hành

[FUNDAMENTALS] BTVN11

BTVN11

[FUNDAMENTALS] BTVN12

BTVN12

[FUNDAMENTALS] BÀI TẬP CUỐI MÔN

Bài cuối môn

[INDESIGN] BTVN1

[IDESIGN] BTVN1

[INDESIGN] BTVN2

[INDESIGN] BTVN3

BTVN B3

[INDESIGN] BTVN4

BTVN4

Thiết kế chuyên sâu (Danh sách chờ)
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE (Danh sách chờ - cơ sở 1)
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 41.2
After Effects
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Hiếu Bùi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI AFTER EFFECTS

BTVN buổi 1 - Dương Ngọc Ánh

[BUỔI 2] VẬN TỐC CHUYỂN ĐỘNG

BTVN buổi 2 - Dương Ánh

[BUỔI 3] KINETIC TYPOGRAPHY

BTVN 3 - Dương Ánh

[BUỔI 4] CAMERA VÀ CHUYỂN CẢNH

BTVN buổi 4 - Dương Ánh

[BUỔI 8] BÀI TẬP CUỐI KHÓA

BTCK - Dương Ánh

Xem bằng
PS 36.2
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Dương Thủy Tùng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN buổi 2

BTVN BUỔI 3

BTVN buổi 3

BTVN BUỔI 4

BTVN buổi 4

Thiết kế poster trong bộ ấn phẩm truyền thông

BTCK

BTCK

PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 33.10 (Cơ sở 4)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Khánh Linh
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN B1 - Dương Ngọc Ánh - Al 33.10

BTVN BUỔI 2

BTVN B2 - Dương Ngọc Ánh

BTVN BUỔI 3

BTVN B3 - Dương Ánh

BTVN BUỔI 4

BTVN B4 - Dương Ánh

BTVN BUỔI 5

BTVN B5 - Dương Ánh

BTCK

BTCK - Brand guideline - Dương Ánh