Dương Ngọc Ánh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Freelancer
Học tại
ĐH Thương Mại
Dự án đã thực hiện
43 dự án
Số lượt xem
24177 lượt
Số lượt thích
37 lượt
Số lượt Featured
15 lượt
Thành viên từ
22/01/2018
Lần cuối Online
28-10-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN4

2020-02-10 23:59:32 · 498 views

BTVN B3

2020-01-18 17:18:16 · 419 views

Bài cuối môn

2020-01-07 20:06:11 · 641 views

BTVN12

2019-12-26 18:52:31 · 517 views

BTVN11

2019-12-24 18:53:34 · 859 views

Bài thực hành

2019-12-14 01:12:24 · 489 views

BTVN 9

2019-12-12 01:09:56 · 422 views

BTVN 8

2019-11-30 19:17:49 · 691 views

Bài tập thực hành

2019-11-28 20:53:41 · 488 views

BTVN 7

2019-11-28 18:03:52 · 441 views

BTVN 4

2019-11-23 18:50:43 · 448 views

BTVN 4

2019-11-21 18:49:22 · 451 views

BTVN B3

2019-11-19 18:16:03 · 1008 views

BTVN 2

2019-11-16 18:49:14 · 408 views

BTVN B1 - Dương Ánh

2019-11-14 17:39:31 · 463 views

BTVN Ai B6 - Dương Ánh

2019-11-05 18:33:23 · 438 views

BTVN Ai B5 - Dương Ánh

2019-11-02 18:48:36 · 818 views

BTVN Ai B4 - Dương Ánh

2019-10-31 18:56:58 · 487 views

BTVN Ai B3 - Dương Ánh

2019-10-29 18:23:08 · 577 views

BTVN Ai B2 - Dương Ánh

2019-10-26 18:35:58 · 1317 views

BTVN Ai B1 - Dương Ánh

2019-10-24 18:39:09 · 1060 views

BTVN B6 - Dương Ánh

2019-10-16 16:34:24 · 455 views

BTVN B5 - Dương Ánh

2019-10-12 10:49:46 · 536 views

BTVN B4 - Dương Ánh

2019-10-10 18:33:32 · 690 views

BTVN B3 - Dương Ánh

2019-10-08 17:45:24 · 418 views

BTVN B2 - Dương Ánh

2019-10-05 16:27:17 · 457 views

BTVN B1 - Dương Ánh

2019-10-03 17:49:13 · 497 views

BTCK - Dương Ánh

2018-11-25 16:01:34 · 745 views

BTVN buổi 4 - Dương Ánh

2018-11-24 11:33:10 · 606 views

BTVN 3 - Dương Ánh

2018-11-15 00:47:39 · 815 views

BTVN buổi 2 - Dương Ánh

2018-11-10 23:53:20 · 684 views

BTVN buổi 1 - Dương Ngọc Ánh

2018-11-07 23:42:26 · 603 views

BTCK

2018-06-28 18:01:26 · 851 views

BTVN buổi 4

2018-06-18 15:48:58 · 801 views

BTVN buổi 3

2018-06-14 01:27:19 · 730 views

BTVN buổi 2

2018-06-12 17:43:56 · 720 views

BTVN buổi 1

2018-06-07 01:05:12 · 758 views

BTCK - Brand guideline - Dương Ánh

2018-03-29 11:46:50 · 180 views

BTVN B5 - Dương Ánh

2018-03-22 18:05:36 · 160 views

BTVN B4 - Dương Ánh

2018-03-18 22:51:29 · 120 views

BTVN B3 - Dương Ánh

2018-03-15 00:49:16 · 140 views

BTVN B2 - Dương Ngọc Ánh

2018-03-12 00:17:25 · 125 views

BTVN B1 - Dương Ngọc Ánh - Al 33.10

2018-03-08 00:03:00 · 146 views

Thiết kế chuyên sâu 12.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /10
Số Topic đã hoàn thành: 27 /31

Ps | BTVN B1

BTVN B1 - Dương Ánh

Ps | BTVN B2

BTVN B2 - Dương Ánh

Ps | BTVN B3

BTVN B3 - Dương Ánh

Ps | BTVN B4

BTVN B4 - Dương Ánh

Ps | BTVN B4

BTVN B5 - Dương Ánh

Ps | BTVN B7

BTVN B6 - Dương Ánh

AI BTVN 1

BTVN Ai B1 - Dương Ánh

BTVN Ai buổi 2

BTVN Ai B2 - Dương Ánh

BTVN Ai buổi 3

BTVN Ai B3 - Dương Ánh

BTVN Ai buổi 4

BTVN Ai B4 - Dương Ánh

btvn Ai buoi 5

BTVN Ai B5 - Dương Ánh

BTVN Ai buổi 6

BTVN Ai B6 - Dương Ánh

[FUNDAMENTALS] BTVN1

BTVN B1 - Dương Ánh

[FUNDAMENTALS] BTVN2

BTVN 2

[FUNDAMENTALS] BTVN3

BTVN B3

[FUNDAMENTALS] BTVN4

BTVN 4

[FUNDAMENTALS] BTVN4

BTVN 4

[FUNDAMENTALS] BTVN6

[FUNDAMENTALS] BTVN7

BTVN 7

[FUNDAMENTALS] BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 1

Bài tập thực hành

[FUNDAMENTALS] BTVN8

BTVN 8

[FUNDAMENTALS] BTVN9

BTVN 9

[FUNDAMENTALS] BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 2

Bài thực hành

[FUNDAMENTALS] BTVN11

BTVN11

[FUNDAMENTALS] BTVN12

BTVN12

[FUNDAMENTALS] BÀI TẬP CUỐI MÔN

Bài cuối môn

[INDESIGN] BTVN1

[IDESIGN] BTVN1

[INDESIGN] BTVN2

[INDESIGN] BTVN3

BTVN B3

[INDESIGN] BTVN4

BTVN4

Thiết kế chuyên sâu (Danh sách chờ)
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE (Danh sách chờ - cơ sở 1)
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 41.2
After Effects
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Duc Hieu Bui
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI AFTER EFFECTS

BTVN buổi 1 - Dương Ngọc Ánh

[BUỔI 2] VẬN TỐC CHUYỂN ĐỘNG

BTVN buổi 2 - Dương Ánh

[BUỔI 3] KINETIC TYPOGRAPHY

BTVN 3 - Dương Ánh

[BUỔI 4] CAMERA VÀ CHUYỂN CẢNH

BTVN buổi 4 - Dương Ánh

[BUỔI 8] BÀI TẬP CUỐI KHÓA

BTCK - Dương Ánh

Bằng Giỏi
PS 36.2
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Dương Thủy Tùng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN buổi 2

BTVN BUỔI 3

BTVN buổi 3

BTVN BUỔI 4

BTVN buổi 4

Thiết kế poster trong bộ ấn phẩm truyền thông

BTCK

BTCK

PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 33.10 (Cơ sở 4)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Khánh Linh
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN B1 - Dương Ngọc Ánh - Al 33.10

BTVN BUỔI 2

BTVN B2 - Dương Ngọc Ánh

BTVN BUỔI 3

BTVN B3 - Dương Ánh

BTVN BUỔI 4

BTVN B4 - Dương Ánh

BTVN BUỔI 5

BTVN B5 - Dương Ánh

BTCK

BTCK - Brand guideline - Dương Ánh